Λίστα Μαθημάτων και Περιγράμματα από το 2019-20

Τίτλοι και περιεχόμενο, εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, χρονική αλληλουχία/αλληλεξάρτηση και πιστωτικές μονάδες υποχρεωτικών, κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων περιγράφονται αναλυτικά στα περιγράμματα των μαθημάτων.

Α. Μαθήματα Υποχρεωτικά: Υποβάθρου και Γενικών Γνώσεων (ΥΠΟ)

Α1 Υποχρεωτικά Υποβάθρου    
 Α1.1ΕΙΣΚ100Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΕΛΛENG
 Α1.2ΕΙΣΚ101Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙΕΛΛENG
 Α1.3ΘΕΩΚ106Κοινωνική Θεωρία Ι (Κλασικοί Θεωρητικοί)ΕΛΛENG
 Α1.4ΘΕΩΚ107Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Θεωρητικοί)ΕΛΛENG
 Α1.5ΘΕΩΚ108Κοινωνική Θεωρία ΙΙΙ (Σύγχρονη)ΕΛΛENG
 Α1.6ΙΣΤΚ120Κοινωνική ΙστορίαΕΛΛENG
 Α1.7ΠΟΚΚ149Κοινωνιολογία του ΠολιτισμούΕΛΛENG
 Α1.8ΑΝΑΚ145Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής και ΑνάπτυξηςΕΛΛENG
 Α1.9ΠΟΛΚ140Εισαγωγή στην Πολιτική ΚοινωνιολογίαΕΛΛENG
 Α1.10ΜΕΘΚ131Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποιοτικές ΜέθοδοιΕΛΛENG
 Α1.11ΜΕΘΚ132Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές ΜέθοδοιΕΛΛENG
 Α1.12ΣΤΑΚ130Κοινωνική Στατιστική ΙΕΛΛENG
 Α1.13ΘΕΩΚ109-ΕΡΓΕργαστήριο Κλασσικής Κοινωνικής ΘεωρίαςΕΛΛENG
 Α1.14ΘΕΩΚ110-ΕΡΓΕργαστήριο Σύγχρονης Κοινωνικής ΘεωρίαςΕΛΛENG
 Α1.15ΜΕΘΚ131-ΕΡΓΕργαστήριο Ποιοτικών Μεθόδων Κοινωνιολογικής ΈρευναςΕΛΛENG
 Α1.16ΣΤΑΚ 130-ΕΡΓΕργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής ΙΕΛΛENG
 Α1.17ΙΣΤΚ120-ΕΡΓΕργαστήριο Κοινωνικής ΙστορίαςΕΛΛENG
Α2 Υποχρεωτικά Γενικών Γνώσεων         
 Α2.1ΑΓΓΚ010Αγγλικά Επίπεδο Α΄- Θέματα ΚοινωνιολογίαςΕΛΛENG
 Α2.2ΑΓΓΚ020Αγγλικά  Επίπεδο Β΄ – Κοινωνιολογικές  ΘεωρήσειςΕΛΛENG
 Α2.3ΑΓΓΚ030Αγγλικά Επίπεδο Γ ‘ – Θεωρητικοί της ΚοινωνιολογίαςΕΛΛENG
 Α2.4ΑΓΓΚ040Αγγλικά Επίπεδο Δ – Μέθοδοι της Κοινωνιολογικής  ΈρευναςΕΛΛENG

Β. Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Β.1 Επιστημονική Περιοχή: Μορφές  Κοινωνικής Οργάνωσης και Μετασχηματισμοί  
 B1.1ΑΓΡΚ290Αγροτική Κοινωνιολογία: Κοινωνικο-οικονομικοί Μετασχηματισμοί στο Σύγχρονο Αγροτικό ΧώροΕΛΛENG
 B1.2ΑΣΤΚ273Αστική ΚοινωνιολογίαΕΛΛENG
 B1.3ΒΙΟΚ275Βιομηχανική Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογία της Εργασίας  IΕΛΛENG
 B1.4ΙΣΤΚ218Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης ΕλλάδαςΕΛΛENG
 B1.5ΚΙΣΚ209Ιστορική ΚοινωνιολογίαΕΛΛENG
 B1.6ΠΟΛΚ222Κυρίαρχες ιδεολογίες στον 20ο αιώναΕΛΛENG
 B1.7ΠΟΛΚ265Κοινωνική Πολιτική και Κράτος ΠρόνοιαςΕΛΛENG
Β2 Επιστημονική Περιοχή: Πολιτισμός, Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις    
      
 B2.1ΑΘΛΚ214Κοινωνιολογία του ΑθλητισμούΕΛΛENG
 B2.2ΑΝΘΚ242Ανθρωπολογία, Αποικιοκρατία, ΡατσισμόςΕΛΛENG
 B2.3ΕΚΠΚ248Κοινωνιολογία της ΕκπαίδευσηςΕΛΛENG
 B2.4ΕΠΙΚ251Κοινωνιολογία της ΕπικοινωνίαςΕΛΛENG
 B2.5ΚΙΝΚ246Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης & Κοινωνικών  ΚινημάτωνΕΛΛENG
 B2.6ΥΓΑΚ208Κοινωνιολογία της Υγείας και της ΑσθένειαςΕΛΛENG
 B2.7ΦΥΡΚ293Κοινωνιολογία των ΦύλωνΕΛΛENG

Γ. Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΕΠ & ΥΕΠ-Σ) [1]

Γ.1: Παραδόσεις  Υποβάθρου      
  Γ1.1 ΑΝΑΚ276 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία ΕΛΛ ENG
  Γ1.2 ΕΛΕΚ 215 Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου ΕΛΛ ENG
  Γ1.3 ΑΝΘΚ220 Εισαγωγή  στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΕΛΛ ENG
  Γ1.4 ΘΡΗΚ285 Κοινωνιολογία της Θρησκείας ΕΛΛ ENG
  Γ1.5 ΚΑΠΚ206 Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός ΕΛΛ ENG
  Γ1.6 ΠΕΡΚ221 Κοινωνία και Περιβάλλον ΕΛΛ ENG
Γ.2.1 Επιστημονική  Περιοχή: Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης και Μετασχηματισμοί      
           
  Γ21.1 ΑΝΑΚ275 Τρίτος Κόσμος και Ανάπτυξη ΕΛΛ ENG
           
  Γ21.2 ΔΗΜΚ268 Κοινωνική Δημογραφία Ι ΕΛΛ ENG
  Γ21.3 ΕΘΝΚ295 Κοινωνιολογία του Εθνικισμού ΕΛΛ ENG
  Γ21.4 ΚΕΣΚ257 Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων ΕΛΛ ENG
  Γ21.5 ΚΟΙΚ294 Κοινωνικές όψεις της κρίσης στην Ελλάδα ΕΛΛ ENG
  Γ21.6 ΚΟΜΚ245 Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων ΕΛΛ ENG
  Γ21.7 ΠΟΛΚ287 Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης ΕΛΛ ENG
  Γ21.8    

  Γ21.9 ΣΚΕΚ200 Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών ΕΛΛ ENG
  Γ21.10 ΣΚΕΚ201 Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις ΕΛΛ ENG
  Γ21.11 ΣΥΝΚ278 Κοινωνιολογία του Συνδικαλιστικού Κινήματος ΕΛΛ ENG
Γ.2.2 Επιστημονική Περιοχή: Πολιτισμός, Συγκρούσεις και Διακρίσεις       
  Γ22.1 ΑΝΘΚ235 Ανθρωπολογία και Τέχνη ΕΛΛ ENG
  Γ22.2 ΑΝΘΚ239 Βία και Ιερό : Η ανθρωπολογία του αποδιοπομπαίου τράγου ΕΛΛ ENG
  Γ22.3 ΕΘΝΚ297 Εθνικισμός και ετερότητα στο δημόσιο λόγο ΕΛΛ ENG
  Γ22.4 ΕΚΠΚ249 Εκπαίδευση και ετερότητα ΕΛΛ ENG
  Γ22.5 ΕΚΠΚ250 Εκπαιδευτικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης ΕΛΛ ENG
  Γ22.6 ΕΠΙΚ252 Δημόσιος λόγος, κοινωνικές αναπαραστάσεις και κοινή γνώμη ΕΛΛ ENG
  Γ22.7 ΕΠΙΚ253 Επικοινωνία, παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις ΕΛΛ ENG
  Γ22.8        
  Γ22.8 ΙΔΕΚ247 Ιδεολογία και κουλτούρα ΕΛΛ ENG
  Γ22.9 ΚΙΝΚ252 Συλλογική δράση και κοινωνική διαμαρτυρία σε περιόδους κρίσης ΕΛΛ ENG
  Γ22.10 ΚΤΜΚ266 Κοινωνικές ταυτότητες και βιογραφίες στην μεταβιομηχανική κοινωνία ΕΛΛ ENG
  Γ22.11 ΜΜΕΚ254 Πολιτική Κοινωνιολογία των ΜΜΕ ΕΛΛ ENG
  Γ22.12 ΠΟΚΚ267 Οπτικός πολιτισμός και κοινωνικές ανισότητες ΕΛΛ ENG
  Γ22.13 ΣΥΠΚ261 Συγκρουσιακή πολιτική: εκδημοκρατισμός και επανάσταση ΕΛΛ ENG
  Γ22.14 ΥΓΑΚ209 Κοινωνιολογία της ψυχικής Υγείας ΕΛΛ ENG
  Γ22.15 ΥΓΑΚ210 Κοινωνιολογία του σώματος ΕΛΛ ENG
Γ.2.3 Κοινά και για τις Δύο Επιστημονικές Περιοχές    
  Γ23.1 ΔΙΔΚ205 Διδακτική της κοινωνιολογίας ΕΛΛ ENG
  Γ23.2 ΔΙΚΚ219 Κοινωνιολογία του δικαίου ΕΛΛ ENG
  Γ23.3 ΕΓΚΚ239 Εισαγωγή στην εγκληματολογία ΕΛΛ ENG
  Γ23.4 ΕΚΠΚ251 Εκπαιδευτική έρευνα δράσης ΕΛΛ ENG
  Γ23.5 ΕΚΠΚ252 Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία ΕΛΛ ENG
  Γ23.6 ΘΕΩΚ204 Πολιτική θεωρία της νεωτερικότητας ΕΛΛ ENG
  Γ23.7 ΘΕΩΚ221 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη νεωτερικότητα ΕΛΛ ENG
  Γ23.8 ΙΣΤΚ219 Η Ελληνική Εθνικιστική Ιδεολογία ΕΛΛ ENG
  Γ23.9 ΠΛΗΚ250 Εφαρμογές ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Κοινωνική έρευνα ΕΛΛ ENG
  Γ23.10 ΠΛΗΚ251 Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα ΕΛΛ ENG
  Γ23.11 ΠΡΑΚ500 Πρακτική Άσκηση ΕΛΛ ENG
  Γ23.12 ΠΡΑΚ501 Πρακτική Διδακτική Άσκηση ΕΛΛ ENG
Γ.3.1 Επιστημονική Περιοχή: Μορφές  Κοινωνικής Οργάνωσης και Μετασχηματισμοί    
  Γ31.1 ΑΓΡΚ390 Ειδικά θέματα στην αγροτική κοινωνιολογία: Ευρωπαϊκές πολιτικές και ανάπτυξη στον αγροτικό Χώρο ΕΛΛ ENG
  Γ31.2 ΑΓΡΚ395 Ειδικά θέματα στην αγροτική κοινωνιολογία: επισιτιστική ασφάλεια ΕΛΛ ENG
  Γ31.3 ΑΝΑΚ320 Ειδικά Θέματα στην κοινωνιολογία της ανάπτυξης ΕΛΛ ENG
  Γ31.4 ΑΝΑΚ375 Ειδικά Θέματα: τρίτος κόσμος και ανάπτυξη ΕΛΛ ENG
  Γ31.5 ΑΣΤΚ372 Όψεις του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα ΕΛΛ ENG
  Γ31.6 ΕΓΚΚ340 Ειδικά θέματα στην εγκληματολογία και την κοινωνιολογία του δικαίου ΕΛΛ ENG
  Γ31.7 ΕΡΓΚ375 Ειδικά θέματα στην κοινωνιολογία της εργασίας. κοινωνιολογικές θεωρήσεις της ανεργίας και της επισφάλειας ΕΛΛ ENG
  Γ31.8 ΕΡΓΚ376 Ειδικά Θέματα στην κοινωνιολογία των εργασιακών σχέσεων και του συνδικαλισμού ΕΛΛ ENG
  Γ31.9 ΚΑΠΚ307 Κοινωνικός αποκλεισμός-πολιτικές κοινωνικής ένταξης στον αστικό χώρο ΕΛΛ ENG
  Γ31.10 ΙΣΤΚ386 Η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου ΕΛΛ ENG
  Γ31.11 ΚΙΣΚ313 Ειδικά Θέματα στην ιστορική κοινωνιολογία ΕΛΛ ENG
  Γ31.12 ΜΕΘΚ397 Ειδικά θέματα κοινωνικής δημογραφίας ΕΛΛ ENG
  Γ31.13 ΠΟΚΚ355 Κοινωνιολογία του διαδικτύου ΕΛΛ ENG
  Γ31.14 ΠΟΛΚ324 Πολιτικά κόμματα και κοινωνική δράση στη μεταπολιτευτική Ελλάδα ΕΛΛ ENG
  Γ31.15 ΠΟΛΚ325 Ειδικά θέματα: Κοινωνικές όψεις της κρίσης στην Ελλάδα ΕΛΛ ENG
  Γ31.16 ΠΟΛΚ339 Πολιτική κουλτούρα και πολιτική συμμετοχή ΕΛΛ ENG
  Γ31.17 ΠΟΛΚ341 Ειδικά θέματα στην πολιτική κοινωνιολογία ΕΛΛ ENG
  Γ31.18 ΠΟΛΚ362 Κοινωνική πολιτική: Ειδικά θέματα ένταξης ΕΛΛ ENG
  Γ31.19 ΠΡΟΚ372 Ειδικά θέματα στην κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας ΕΛΛ ENG
Γ.3.2  Επιστημονική Περιοχή: Πολιτισμός, Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις     
  Γ32.1  ΑΘΛΚ386 Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του Αθλητισμού: κουλτούρα,  ταυτότητες και αντιπαλότητες ΕΛΛ ENG
  Γ32.2 ΑΝΘΚ345 Ταμπού και παράβαση ΕΛΛ ENG
  Γ32.3 ΑΝΘΚ341 Ανθρωπολογία και τέχνη: πριμιτιβισμός και μοντερνισμός ΕΛΛ ENG
  Γ32.4 ΑΟΙΚ301 Κοινά, ρεαλιστικές ουτοπίες, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ΕΛΛ ENG
  Γ32.5 ΑΣΤΚ373 Πόλεις στον 21ο αιώνα: Αστική θεωρία και έρευνα ΕΛΛ ENG
  Γ32.6 ΕΓΚΚ395 Εγκλεισμός και Αφήγηση ΕΛΛ ENG
  Γ32.7 ΕΚΠΚ348 Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Ετερότητας ΕΛΛ ENG
  Γ32.8 ΕΡΓΚ371 Εργασία και Διακρίσεις. Έμφυλες και άλλες μορφές διάκρισης ΕΛΛ ENG
  Γ32.9 ΙΣΤΚ383 Κοινωνική ιστορία της γυμναστικής και των σπορ: έθνος, τάξη φύλο ΕΛΛ ENG
  Γ32.10 ΚΙΝΚ371 Ειδικά Θέματα στην κοινωνιολογία των κοινωνικών Κινημάτων ΕΛΛ ENG
  Γ32.11 ΚΙΝΚ372 Ειδικά Θέματα στην μεθοδολογία της έρευνας της Συλλογικής Δράσης ΕΛΛ ENG
  Γ32.12 ΚΜΜΚ390 Ειδικά θέματα στην κοινωνιολογία του φύλου και των ΜΜΕ ΕΛΛ ENG
  Γ32.13 ΚΜΜΚ397 Έγκλημα και Φύλα ΕΛΛ ENG
  Γ32.14 ΜΕΘΚ390 Η βιογραφική και αφηγηματική προσέγγιση στην Κοινωνιολογία ΕΛΛ ENG
  Γ32.15 ΜΜΕΚ323 Προκατάληψη και λόγος μίσους στα ΜΜΕ ΕΛΛ ENG
  Γ32.16 ΜΜΕΚ354 Ειδικά θέματα στην κοινωνιολογία των ΜΜΕ ΕΛΛ ENG
  Γ32.17 ΠΟΚΚ351 Νεανικοί πολιτισμοί αμφισβήτησης: γκράφιτι,  τέχνη του δρόμου και μουσικές ταυτότητες ΕΛΛ ENG
  Γ32.18 ΠΟΛΚ343 Ειδικά θέματα στην κουλτούρα και στην ιδεολογία ΕΛΛ ENG
  Γ32.19 ΡΑΤΚ387 Ρατσισμός: Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις ΕΛΛ ENG
  Γ32.20 ΥΓΑΚ309 Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας ΕΛΛ ENG
  Γ32.21 ΥΓΑΚ310 Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του σώματος ΕΛΛ ENG
  Γ32.22 ΥΓΑΚ312 Τρέλα και Κινηματογράφος ΕΛΛ ENG
Γ.3.3 Σεμινάρια Κοινά και για τις Δύο Επιστημονικές Περιοχές    
  Γ33.1 ΘΕΩΚ309 Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας Ι ΕΛΛ ENG
  Γ33.2 ΘΕΩΚ311 Ειδικά Θέματα στη Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία ΕΛΛ ENG
  Γ33.3 ΘΕΩΚ313 Ειδικά θέματα στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία ΙΙΙ ΕΛΛ ENG
  Γ33.4 ΘΕΩΚ324 Θεωρίες Συστημάτων ΕΛΛ ENG
           
           
  Γ33.5 ΘΕΩΚ327 Κριτική Θεωρία ΕΛΛ ENG
  Γ33.6 ΘΕΩΚ328 Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Θεωρία ΕΛΛ ENG
  Γ33.7 ΘΕΩΚ331 Η κοινωνική θεωρία του Καρλ Μαρξ ΕΛΛ ENG
  Γ33.8 ΘΕΩΚ332 Θεωρίες φασισμού ΕΛΛ ENG
  Γ33.9 ΜΕΘΚ388 Μεθοδολογικά Ζητήματα Ποσοτικών Κοινωνικών Ερευνών ΕΛΛ ENG
  Γ33.10 ΜΕΘΚ391 Θεωρία και Ανάλυση Λόγου ΕΛΛ ENG
  Γ33.11 ΜΕΘΚ393 Συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην κοινωνική έρευνα ΕΛΛ ENG
  Γ33.12 ΜΕΘΚ394 Σεμινάριο Ποσοτικών Μεθόδων ΕΛΛ ENG
  Γ33.13 ΜΕΘΚ398 Μεθοδολογικά Ζητήματα στη σύγχρονη ιστορική κοινωνιολογία ΕΛΛ ENG
  Γ33.14 ΣΤΑΚ330 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Στατιστικής ΕΛΛ ENG
  Γ33.15 ΦΥΔΚ393 Κοινωνιολογία του Δικαίου και Φύλα ΕΛΛ ENG
  Γ33.16 ΦΥΛΚ325 Οι σχέσεις των φύλων στην κοινωνική ιστορία ΕΛΛ ENG

Δ. Μαθήματα ΕΛΕ

Προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης ή, με απόφαση της Συνέλευσης, και από άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων της χώρας.