Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/Πρόγραμμα_υποτροφιών_DUO-Korea_2024.pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/02._DUO-Korea_2024_General_Description.pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/03._DUO-Korea_2024_FAQ_(English).pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/01._DUO-Korea_2024_Application_Form.doc