Ενημέρωση φοιτητών για την πρόσβαση στις υπηρεσίες email, VPN και Ασύρματου Δικτύου

[print_link]

Για παράδειγμα χρησιμοποιείται ο χρήστης soc1234

Για σύνδεση VPN

Θα πρέπει όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία να ενημερώσουν τον υπολογιστή τους με τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ:

https://old.ict.uoc.gr/ypiresies/diktiakes/vpn

Σημείωση: για όνομα χρήστη (username) χρησιμοποιείται ολόκληρο το email soc1234@social.soc.uoc.gr
Password: (Κωδικός Εύδοξου)

Για email
Για ανάγνωση από την ιστοσελίδα Κοινωνιολογίας διαλέξτε το HORDE ή μεταβείτε στη διεύθυνση https://mail.uoc.gr/horde/login.php
Διεύθυνση Email : soc1234@social.soc.uoc.gr
username: soc1234@social.soc.uoc.gr
Password: (Κωδικός Εύδοξου)

Για Wi-Fi στο Campus του Πανεπιστημίου
username: soc1234@social.uoc.gr
Password: (Κωδικός Εύδοξου)

Οδηγίες και πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.wifi.uoc.gr/

Για αλλαγή κωδικού (password)
!!! Προσοχή !!!
Η αλλαγή κωδικού γίνεται καθολικά για όλες τις υπηρεσίες και όχι μεμονωμένα (π.χ. μόνο στο e-mail).
Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myaccount.uoc.gr/ και ακολουθείστε τις οδηγίες