Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω αρχεία: Πρόσκληση υποτροφιών Κοινωνιολογίας 2022 Αίτηση Υποψηφιότητας_2022 Κοινωνιολογίας Υπεύθυνη Δήλωση_2022_Κοινωνιολογίας