Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/Πρόγραμμα_υποτροφιών_DUO-Korea_2024.pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/02._DUO-Korea_2024_General_Description.pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/03._DUO-Korea_2024_FAQ_(English).pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/01._DUO-Korea_2024_Application_Form.doc

Yποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και Ιδρύματος Fulbright Greece

Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ.-Fulbright Greece Πρόσκληση_Fulbright Πρόσκληση_Fulbright Ανακοίνωση και Πρόκληση Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών…

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω αρχεία: Πρόσκληση υποτροφιών Κοινωνιολογίας 2022 Αίτηση Υποψηφιότητας_2022 Κοινωνιολογίας Υπεύθυνη Δήλωση_2022_Κοινωνιολογίας