Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού εξαμήνου 2023-24 Τμήματος Κοινωνιολογίας

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023-24 Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού εξαμήνου 2023-24 για το  Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα…

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/Πρόγραμμα_υποτροφιών_DUO-Korea_2024.pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/02._DUO-Korea_2024_General_Description.pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/03._DUO-Korea_2024_FAQ_(English).pdf https://news.uoc.gr/news/2024/16-04/01._DUO-Korea_2024_Application_Form.doc

Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Παρακαλώ δείτε τα σχετικά αρχεία: Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ