9η ετήσια συνάντηση του ΤotT – ΓΡΑΔΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης

“Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης“, που θα πραγματοποιηθεί δια…

Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http://news.uoc.gr/news/2022/08-06/13028_2022.pdf   http://news.uoc.gr/news/2022/08-06/ΡΟΥΜΑΝΙΑ.pdf