Σεμινάριο: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές/Παιδαγωγικές Επιστήμες

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2022/24-11/KEME-EHDE_29-11.pdf Σεμινάριο: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές/Παιδαγωγικές Επιστήμες – Υποβολή Αιτημάτων προς…

Νέα Βιωματικά Σεμινάρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ρεθύμνου

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http://news.uoc.gr/news/2022/24-11/Αφίσα_Άγχος-Κρίσεις_Πανικού.jpg http://news.uoc.gr/news/2022/24-11/Αφίσα_Τεχνικών_Χαλάρωσης.jpg ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α : “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ” Στόχος…

Έναρξη υποβολής αιτήσεων σίτισης/στέγασης για τις κατηγορίες νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων και αθλητών

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση για τις κατηγορίες νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών από μετεγγραφή, αθλητών και νεοεισερχόμενων μεταπτυχιακών…

Ευγενική υπενθύμιση: Παρουσίαση της Αναπλ. Καθηγήτριας Βασιλικής Πετούση “Θέματα Φύλου, Ηθικής και Δεοντολογίας στην έρευνα/ερευνητική πρόταση”

Ευγενική υπενθύμιση.Παρουσίαση της Αναπλ. Καθηγήτριας Βασιλικής Πετούση“Θέματα Φύλου, Ηθικής και Δεοντολογίας στην έρευνα/ερευνητική πρόταση ” στο πλαίσιο του  WORKSHOP Εκπαίδευση…

Διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 3-11-2022_link παρακολούθησης

Σας ενημερώνουμε για τη  διεξαγωγή διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου (webinar) σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών…