Οργάνωση

Γεώργιος Τσιώλης
Πρόεδρος

tsiolisg@uoc.gr

Τηλ. 28310-77497

Νικόλαος Σερντεδάκις
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τηλ. 28310-77493

Μαρίνα Μουνδριανάκη
Γραμματέας Τμήματος

regist@social.soc.uoc.gr,

moundrim@uoc.gr

Τηλ. 2831-077466, Fax 2831-077467

Κανονισμός Σπουδών Τμήματος

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)