Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνελεύσεων (Γ.Σ.) Τμήματος

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνελεύσεων (Γ.Σ.)

 2024 Συνελεύσεις:

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Τρίτη 5  Μαρτίου 2024

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

 • 2023 Συνελεύσεις
  • Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023
  • Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023
  • Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
  • Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
  • Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023
  • Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
  • Τετάρτη  15  Νοεμβρίου 2023
  • Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023
 • 2022 Συνελεύσεις
  • Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
  • Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022
  • Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
  • Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
  • Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022
  • Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022
  • Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022
  • Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022
  • Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
 • 2021 Συνελεύσεις
  • Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
  • Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021
  • Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
  • Τετάρτη 19 Μαΐου 2021
  • Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
  • Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 Πράξη1 Πράξη2
  • Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021
  • Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021
 • 2020 Συνελεύσεις
  • Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
  • Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
  • Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020
  • Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
  • Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
  • Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020
  • Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
  • Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
  • Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020
  • Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020
 • 2019 Συνελεύσεις
  • Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
  • Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
  • Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
  • Τετάρτη 17 Απριλίου 2019
  • Τετάρτη 22 Μαΐου 2019
  • Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
  • Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
  • Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
  • Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
  • Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
 • 2018 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
  • Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
  • Τετάρτη 23 Μαίου 2018
  • Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
 • 2017
  • Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 3 Μαίου 2017 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017  –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017
  • Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017
  • Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
  • Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
 • 2016
  • Τετάρτη 27/01/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 02/03/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 13/04/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 25/05/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 22/06/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 28/9/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 26/10/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 23/11/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 14/12/2016 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2015
  • Τετάρτη 9/12/2015  —-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 4/11/2015  —-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 14/01/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 18/02/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 18/03/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 29/04/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 27/05/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 24/06/2015 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 23/9/2015  —-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2014
  • Τετάρτη 22/01/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 26/02/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 02/04/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 07/05/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 04/06/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 02/07/2014 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 01/10/2014 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 05/11/2014 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • Τετάρτη 10/12/2014 –-> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2013
  • Τετάρτη 23/01/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 20/02/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 13/03/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 17/04/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 22/05/2013 –> Γ.Σ.
  • Τετάρτη 19/06/2013 –> Γ.Σ.
  • 25 Σεπτεμβρίου 2013 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • 23 Οκτωβρίου 2013 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  • 20 Νοεμβρίου 2013 –> Συνέλευση και Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
 • 2012
  • Τετάρτη 18/01/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 29/02/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 04/04/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 16/05/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 20/06/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 26 /09/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 28/11/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Τετάρτη 19/12/2012 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
 • 2011
  • 09/03/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 13/04/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 25/05/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 22/06/2011 –> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 12/7/2011 –> Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 22/9/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 7/10/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 9/11/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.
  • 14/12/2011–> Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ.