Επιτροπές Τμήματος 2020-21

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Τμήματος 2020-21

Επιτροπές Τμήματος 2020-21 

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το έτος 2021

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το έτος 2020

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το έτος 2019

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασίας για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά το έτος 2018

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά το έτος 2016