Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το έτος 2019

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το έτος 2019