2/3/17 Εκδήλωση-Συζήτηση για το Φύλο στην Ιστορία

ekdil_to_fylo_stin_istor

Περιγραφή:

Παρά την τριακονταετή παραγωγή ιστορικών μελετών για τις γυναίκες και το φύλο στην Ελλάδα, απουσίαζε ένα συλλογικό έργο που να επιχειρεί να αποτιμήσει τις συμβολές αυτής της παραγωγής σε διαφορετικά ιστορικά πεδία και συγχρόνως να συζητήσει τη χρήση του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας στην ελληνική ιστοριογραφία, σε σχέση και με τα διεθνή συμφραζόμενα. Αυτό ακριβώς το κενό στην ελληνική βιβλιογραφία αποπειράται να καλύψει ο τόμος αυτός, συμβάλλοντας ευρύτερα στην έρευνα και διδασκαλία για το φύλο στις κοινωνικές επιστήμες.

Οι συγγραφείς του τόμου είναι μέλη της ομάδας Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου. Τα κείμενά τους αφορούν κυρίως (αν και όχι αποκλειστικά) τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και καλύπτουν ευρύ φάσμα ιστοριογραφικών πεδίων, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η οικογένεια, η πολιτική, η τέχνη, το σώμα, ο αθλητισμός, η σεξουαλικότητα, ο χώρος. Τα άρθρα του τόμου συζητούν τα πεδία αυτά μέσα από την οπτική του φύλου, αλλά με διαφορετικούς τρόπους: άλλοτε με τη μορφή ιστοριογραφικών αποτιμήσεων που αναδεικνύουν σημαντικά μεθοδολογικά και επιστημολογικά ζητήματα στην ιστορική έρευνα και γραφή, και άλλοτε μέσα από συγκεκριμένα ερευνητικά παραδείγματα τα οποία προτείνουν στην ιστορία των γυναικών και του φύλου νέους ερευνητικούς προσανατολισμούς ή εμπλουτίζουν ήδη μελετημένα αντικείμενα με νέα ερωτήματα. Οι πολλαπλές αυτές συμβολές, μαζί και με την εκτενή εισαγωγή που τις συνοδεύει, δεν απευθύνονται μόνο σε «ειδικούς» αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό, φοιτητικό και άλλο, που ενδιαφέρεται για τις ιστορικές σπουδές του φύλου και τη φεμινιστική οπτική στην ιστορία.

Δελτίο Τύπου Το Φύλο στην Ιστορία