Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Μαθήματα

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

 Παλιότερα ακαδημαϊκά έτη

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Υποχρεωτικά Μαθήματα όλων των Ειδικεύσεων

Ειδίκευση Α΄: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη

  • Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Ειδίκευση Β΄: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες

Ειδίκευση Γ΄: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Κατεύθυνση A “Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας”

Κατεύθυνση Β “Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη”

Κατεύθυνση Γ “Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες”

Κατεύθυνση Δ “Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί”

Κατεύθυνση Α “Μεθοδολογία Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας”

Κατεύθυνση Β “Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη”

Κατεύθυνση Γ “Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες”

Κατεύθυνση Δ “Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί”

Υποχρεωτικό Γ’ εξαμήνου

Επιλεγόμενο (για προηγούμενα έτη)

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Moodle για την υποστήριξη της διδασκαλίας.
Μπορείτε να συνδεθείτε έχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Μαθήματα Επιλογής

1) Κατεύθυνση “Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή”

 

2) Κατεύθυνση “Πολιτισμός: Κοινωνικές πρακτικές και συγκρούσεις”

3) Κοινά μαθήματα κατευθύνσεων

 

 

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Moodle για την υποστήριξη της διδασκαλίας.
Μπορείτε να συνδεθείτε έχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: