Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα διημερή προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016-Παράταση υποβολής αιτήσεων

παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ Σχετικοί σύνδεσμοι: Πρoκήρυξη για…

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017-Τροποποίηση

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. Πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 Απόφασης με θέμα: “Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο…

Δημόσια Υποστήριξη Μετ/κής Εργασίας Ειδίκευσης της Ειρήνης-Ασπασίας Σουριαδάκη

Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Διπλωματική Εργασία) Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα Α3-3 του…