13/09/2016 Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις “Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη”

Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις “Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη” στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για Χειμερινό και Εαρινό…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…

Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στην Αστεακή Ανθρωπολογία

Προκήρυξη Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Πρόσκληση για τον ορισμό Αξιολογητών Ορισμός Αξιολογητών Πρόσκληση κρίσης Πρακτικά τελικής εκλογής