Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου Ερευνών και Μελετών [Κ.Ε.ΜΕ.]του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Κέντρο Ερευνών και Μελετών [Κ.Ε.ΜΕ.] για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης».