Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα διημερή προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2016-Παράταση υποβολής αιτήσεων

παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΔΙΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ