Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. – Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 – Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2022/03-03/Αφίσα_εκδήλωσης_Ε.Ι.Φ.-Π.Κ.pdf Σας αποστέλλουμε συνημμένα  για ανάρτηση στα NEWS  αφίσας για την “Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. “Η…