ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες θα πραγματοποιήσουν την πρακτική…