Μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια για το 2014-15

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τη Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια για το 2014-15.…