Μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια για το 2014-15

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τη Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια για το 2014-15.

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών: Τετάρτη 7/1/2015 έως και Δευτέρα 12/1/2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Από τη Γραμματεία

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου