Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. – Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 – Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/03-03/Αφίσα_εκδήλωσης_Ε.Ι.Φ.-Π.Κ.pdf


Σας αποστέλλουμε συνημμένα  για ανάρτηση στα NEWS  αφίσας για την “Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. “Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”, Τετάρτη 9/3/2022, ώρα 18:00 – 20:00.


Ευχαριστώ,

Με εκτίμηση,

Για τη Γραμματεία της Ε.Ι.Φ.

Ιωάννα Τζανταρολάκη