ΑΓΓΚ020 ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Α ομάδας των Αγγλικών για Κοινωνιολόγους Δευτέρου επιπέδου, ΑΓΓΚ020, δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Μαρτίου, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας,
αλλά θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 9-3, στην αίθουσα Δ1-Α, 9- 11, όπου θα διεξαχθεί το μάθημα και για τις δυο ομάδες μαζί (Α+Β).

Η διδάσκουσα,

Ειρήνη Χαβρεδάκη