Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Ρέθυμνο 14/1/2015 Αρ.Πρωτ. 204…

Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ (Υπουργική Απόφαση 207358/ΓΔ6/1/18-12-2014 ΦΕΚ 3573/31-12-2014)

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ (Υπουργική Απόφαση 207358/ΓΔ6/1/18-12-2014 ΦΕΚ 3573/31-12-2014)

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλάβή πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών…

Διάλεξη με τίτλο: «Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Εκπαίδευση στο Σύγχρονο Περιβάλλον της Παγκοσμιοποίησης»

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» Πρόσκληση σε Διάλεξη Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος…