Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι μετά από συνεννόηση είναι εφικτή η Πρακτική Άσκηση από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου («Τούρκικο»), στην Παλιά Πόλη, στην Πλατεία Μικρασιατών, τις ώρες του ολοήμερου (12:30-15:30), σε συνδυασμό είτε με την πρωινή ζώνη ή τα απογευματινά μαθήματα αλληλεγγύης ώστε καλυφτεί το απαιτούμενο ωράριο. Πρόκειται για το πλέον πολυπολιτισμικό σχολείο της πόλης και οι φοιτητές κοινωνιολογίας έχουν να ωφεληθούν πολλά από μια τέτοια πρακτική. Όσοι και όσες ενδιαφέρονται παρακαλώ να συνεννοηθούν με τον κ. Τζανάκη, μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.