Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές 2015-16

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι είναι επιτυχόντες για μετεγγραφή για το 2015-16 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, να προσέλθουν οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος, από Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 έως και Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, και ώρες  9:00-13:00, προκειμένου να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας