Ορκωμοσία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2016

Ορκωμοσία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2016

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

  • Τμήμα Κοινωνιολογίας 11.30-1.00, Αμφιθέατρο Δ3
  • Τμήμα Ψυχολογίας 1.00-2.30, Αμφιθέατρο Δ3

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 11.30-1.00, Αμφιθέατρο Δ3
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1.00-2.30, Αμφιθέατρο Δ3