Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με θέμα :‘Αξιολόγηση του προγράμματος Πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας’

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ότι υπάρχει η δυνατότητα για εκπόνηση μιας…

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Ανισοτήτων και του Κοινωνικού Αποκλεισμού”

Προκήρυξη Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Πρόσκληση ορισμού Αξιολογητών Ορισμός Αξιολογητών Έκθεση Αξιολόγησης Δ. Παπαδοπούλου Έκθεση Αξιολόγησης Χ. Παπαθεοδώρου Πρακτικό Τελικής Κρίσης

Δημόσια Υποστήριξη Μετ/κής Εργασίας Ειδίκευσης της Ειρήνης-Ασπασίας Σουριαδάκη

Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Διπλωματική Εργασία) Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα Α3-3 του…