Υπηρεσία έκδοσης δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο)

Ανακοίνωση της Ειδικής γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης του νέου Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου:
http://paso.minedu.gov.gr/files/1467_Anakinopiisi.pdf

Σελίδα υποβολής αίτησης για την απόκτηση δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο)
https://submit-paso.minedu.gov.gr/

Οδηγείες για την απόκτηση δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο)
http://paso.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf