Προσωρινές μεταβολές μαθημάτων

Προσωρινές μεταβολές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων

 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΚ317
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τρίτη 12-11-2013
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναπλήρωση μαθήματος  την Τρίτη 12/11/2013 αίθουσα Α3-3, ώρες 5:30-8:30 μμ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΚ317
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τρίτη 05-11-2013
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναπλήρωση μαθήματος  την Τρίτη 05/11/2013 αίθουσα Α3-3, ώρες 5:30-8:30 μμ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ KOIK232
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τρίτη 05-11-2013
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναπλήρωση μαθήματος ΚΟΙΚ 232 – την Τρίτη 05/11/2013 αίθουσα Α3-3, ώρες 2:30-5:30 μμ. αντί την Πέμπτη 07-11-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ