Ενημέρωση για δηλώσεις συγγραμμάτων στον Eudoxus

Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Πώς: Μαζί με τις δηλώσεις των μαθημάτων πρέπει να κάνετε και τις δηλώσεις των συγγραμμάτων σας. Μπαίνετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του συστήματος EUDOXUS με τους κωδικούς του συστήματος EUDOXUS και δηλώνετε. Τα σεμινάρια δεν έχουν συγγράμματα.

Προσοχή! Τα συγγράμματα πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα στα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει στο student’s web.

Πότε:  Μπορείτε να δηλώνετε τα συγγράμματα για το εαρινό εξάμηνο 2011-12 από  14/3/2012 έως 18/5/2012.

Που: http://eudoxus.gr/