ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – Τμήμα Κοινωνιολογίας και Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

https://news.uoc.gr/news/2024/03-06/ΔΤ_Ντοκιμαντέρ_ΑΜΦΙ.pdf

https://news.uoc.gr/news/2024/03-06/POSTER_AMFI_FINAL_(1).png