Ανακοίνωση για εμβόλιμη εξεταστική Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΕΚΠΚ 248)

Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΕΚΠΚ 248) για την εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου.

Θα εξεταστούν προφορικά στο γραφείο του διδάσκοντος τη Δευτέρα 10.6 από τις 11:30 έως τις 14:30.

Για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να προσέλθουν

ακριβώς την ώρα που λέει το επισυναπτόμενο πρόγραμμα

Πρόγραμμα εμβόλιμης