Οργάνωση

Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία