Οδηγίες διεξαγωγής και πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Οδηγίες|Αποφάσεις

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης σε έκτακτη συνεδρίασή της στις 13 Ιανουαρίου 2022 συζήτησε το ζήτημα του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού εξαμήνου 2021-22. Το πλαίσιο που καθόρισε περιγράφεται στο επισυναπτόμενο κείμενο.
Θα πρέπει επιπλέον να διευκρινιστεί πως:
Α. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπεται δυνατότητα εξ αποστάσεως (διαδικτυακής) διαδικασίας εξέτασης για κανένα μάθημα.
Β. Σε συμπληρωματική εξεταστική διαδικασία, που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνον οι φοιτητές/φοιτήτριες που κατά την ημερομηνία διεξαγωγής ενός συγκεκριμένου μαθήματος ασθενούσαν και μπορούν να το αποδείξουν προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα (βλ. Κείμενο οδηγιών).

Έτσι το Εαρινό Εξάμηνο θα ξεκινήσει στις 21/2/22.

Διευκρινήσεις Υπουργείου 14/1/2022

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου 13/1/2022