Ανακοίνωση online workshop θερινού σχολείου

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για εκδήλωση που οργανώνουν το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο σε συνεργασία με το Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινό σχολείο ‘Cultures, Migrations, Borders’

UNIVERSITY OF THE AEGEAN

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF SOCIAL ANTHROPOLOGY AND HISTORY 

 International Summer School

‘Cultures, Migrations, Borders’

Observatory of Refugee and Migration Crisis

in the Aegean 

 ONLINE WORKSHOP | 28 and 29 JANUARY 2022

 MEDITERRANEAN MOBILITIES: EMERGENT HIERARCHIES

 We are pleased to invite you to attend the online Workshop on MEDITERRANEAN MOBILITIES: EMERGENT HIERARCHIES that will be held online on 28 and 29 January 2022.

 The lectures of the first day will be open to the general public and will focus on recent Mediterranean mobilities and the ways in which they make the Mediterranean and are made by it. Further information about the program and the invited speakers will be announced soon at the official site of the Summer School.

 During the second day, we invite 10 registered doctoral students who will present their work followed by discussion of the topic both with a special discussant and with the rest of the group. The PhD seminar will be addressed to the registered participants.

 To apply for the PhD seminar, you will need to send a CV and a piece of your work (a research proposal, a chapterʼs draft, original research findings etc.) to Persefoni Kerentzi (migbord2022@aegean.gr) by 13 January 2022. Participants will be notified of the outcome of their submission by 15 January 2022.

 General inquiries regarding the workshop can be addressed to migbord2022@aegean.gr 

 MedMobilites 28 &29 January 2022-general invitation [1]

MedMobilites-PhD invitation[1]

Organization: The scientific committees of the Summer School and the Observatory.

          refugeeobservatory@aegean.gr