Αγγλικά 010, 020, 030, 040 εξετάσεις-Χαβρεδάκη- (αναβολή εξέτασης της 18/1/2022)

Οι εξετάσεις των Αγγλικών όλων των επιπέδων, την Τρίτη 18/1/2022, με καθηγήτρια την κα Χαβρεδάκη αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας. (covid19 θετικό διδάσκουσας)

Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες.

Από την Γραμματεία