ΠΟΚΚ149 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξαιτίας σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, το μάθημα της Τετάρτης 1 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί προσεχώς, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές και φοιτήτριες που το παρακολουθούν.

Η διδάσκουσα,

Αθηνά Σκουλαρίκη