ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ρέθυμνο 19/12/2018, Αρ.Πρωτ. 242

 Θέμα: «Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19»

 Βάσει του ΦΕΚ 3185/16.12.2013, τ. Β’. ,ΦΕΚ 1329/02.07.2015, Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017) και απόφαση της Συνεδρίας της Συνέλευσης 334ης/19.12.2018 του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Επιτυχόντες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19»:

1 ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2 ΔΟΥΚΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
3 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4 ΝΤΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
6 ΠΑΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
7 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στις 20-21/12/2018 στη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Ιωάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής


Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσκομίσουν στη Γραμματεία στις 20 και 21/12/2018 τα ακόλουθα.
1. μια ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για να εγγραφούν στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ως επιτυχών/ούσα μετά από κατατακτήριες εξετάσεις (.docx, .pdf),
2. 1 φωτογραφία μικρή,
3. Φωτοτυπία της ταυτότητας
4. ΑΜΚΑ

Τα έγγραφα μπορείτε να τα στείλετε και ηλεκτρονικά στο email ntanalag@uoc.gr . Στην περίπτωση αυτή ζητάμε το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομία η ΚΕΠ, όπου υπάρχει υπογραφή.