Για το σεμινάριο ΙΣΤΚ386 του ΕΕ 2022-23

Μετά τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων με απορίες, η διδάσκουσα Ε. Φουρναράκη ενημερώνει ότι το Σεμινάριο ΙΣΤΚ386 «Η Ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου» με υπότιτλο/ειδικό αντικείμενο Κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις νεολαίας (1922-1940) εντάσσεται με το νέο πρόγραμμα σπουδών στην Επιστημονική Περιοχή (ΕΠ) Α και με τα παλαιά προγράμματα στις Κατευθύνσεις Β & Δ. Πρώτη προτεραιότητα συμμετοχής στο σεμινάριο είναι η επιτυχής εξέταση στο μάθημα ΙΣΤΚ218, αλλά μια δεύτερη σειρά προαπαιτούμενων μαθημάτων που συνδέονται με το ειδικό αντικείμενο του σεμιναρίου, δίνουν δυνατότητα συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση να έχουν περάσει ένα από τα δύο ΥΠΟ μαθήματα της Κοινωνικής Ιστορίας, σε όσες/όσους ακολουθούν είτε τη γενική κατεύθυνση σπουδών είτε την ΕΠ Β αλλά ενδιαφέρονται να επιλέξουν ένα ή δύο σεμινάρια από την ΕΠ Α. Η παρουσία στο πρώτο μάθημα, την Παρασκευή 17/2, οπότε και θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, είναι καθοριστική για την εξασφάλιση θέσης στο σεμινάριο (εφόσον πληρούνται οι παραπάνω εναλλακτικές προϋποθέσεις).