ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ (ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΤΚ 273 & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΠΚ 307)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

 ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΤΚ 273

Η πρώτη παράδοση του ΑΣΤΚ 273 θα γίνει την Παρασκευή 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Πληροφορίες για το μάθημα στο e-class με κλειδί εγγραφής ΑΣΤΚ273

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΠΚ 307 Κοινωνικός αποκλεισμός: πολιτικές κοινωνικής ένταξης στον αστικό χώρο

Η πρώτη συνάντηση για το σεμινάριο θα γίνει την Πέμπτη 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Προαπαιτούμενο είναι ένα από τα ακόλουθα: Αστική Κοινωνιολογία (ΑΣΤΚ273), Βιώσιμες πόλεις (ΑΣΤΚ274), Όψεις του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα (ΑΣΤΚ372). AN υπάρχουν κενές θέσεις μπορεί να συμμετάσχουν οι φοιτήτριες-ες που ενδιαφέρονται εφόσον έχουν περάσει το μάθημα κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμός (ΚΑΠΚ 206) και συνεννοηθούν με το διδάσκοντα για την παρακολούθηση του ΑΣΤΚ273 και την κατάστρωση ειδικού πλάνου μελέτης.

Για την επιλογή και συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει αναρτηθεί στο e-class.  Κλειδί εγγραφής: ΚΑΠΚ307

Προθεσμία υποβολής του ερωτηματολογίου Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου ώρα 20.00