Βασιλική Πετούση, Αναπλ. Καθηγήτρια (υπό διορισμό)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παναγιώτα Φατούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ευγενία Πετροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιωάννα Καϊσερλή, Υποψ. Διδάκτωρ
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χρήστος Λεμονάκης, Επικ. Καθηγητής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ Κρήτης

Αλέξανδρος Τσιριντάνης, Μέλος ΕΤΕΠ
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φύλου