Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο

Το Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο (Εργαστήριο Φύλου) το μοναδικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, φιλοξενεί και υποστηρίζει τις σπουδές και την έρευνα σε θέματα Φύλου και Ισότητας. Ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕK 1523, T.B./15-10-03, αριθμός 109733/B1) στο πλαίσιο μίας από τις προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (κατηγ. πράξεων 4.2.1β) σε συνεργασία, τότε, με τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Από το 2009 το Εργαστήριο εντάχθηκε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και στεγάζεται και λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ). Το Εργαστήριο επικεντρώνεται σε ερευνητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται για τη φύλαξη αρχειακού υλικού και αποτελεί χώρο ερευνητικών συναντήσεων και φορέα διοργάνωσης επιστημονικών δράσεων (workshops, ημερίδων, συνεδρίων και διαλέξεων προσκεκλημένων Ελληνίδων/ Ελλήνων και ξένων ομιλητριών/ομιλητών).

Το Εργαστήριο προωθεί δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου τόσο του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και των αρμόδιων φορέων και της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις και ανοιχτές συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην πόλη του Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από τις εν λόγω συναντήσεις και εκδηλώσεις, ενισχύεται η επιστημονική ανταλλαγή, καθώς και η εμπειρία διδασκόντων και φοιτητών σε θέματα Φύλου και ισότητας.

Σύνδεσμος Εργαστηρίου στον ιστότοπο του ΚΕΜΕ
Σύνδεσμος παλαιάς ιστοσελίδας Εργαστηρίου

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Βασιλική Πετούση – Διευθύντρια
Τηλ. 28310 77469
Email:petousiv@uoc.gr, gender@social.soc.uoc.gr

Διάφορες Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις Εργαστηρίου