Η Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΤΕΙ Κρήτης υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» με διάρκεια μέχρι τον Ιούνιο 2020. Το έργο συντάσσεται με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2018-2020 της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και με τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη.

Στην υλοποίηση του έργου συμβάλλουν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο (Εργαστήριο Φύλου) καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης συμμετέχει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, δημοσιότητας και επικοινωνίας που απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν μεγάλο εύρος ομάδων στόχου, όπως γυναίκες αγρότισσες και γυναίκες επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα, εργαζόμενες, έφηβες και νέες γυναίκες, ειδικές κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένες, μετανάστριες, κ.α.), μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Το έργο καλύπτει επίσης μεγάλο εύρος τομέων ανάπτυξης όπως επιχειρηματικότητα, υγεία, μέριμνα, επιστήμη, έρευνα και τεχνολογία, πολιτική, εργασία, δικαιώματα.

Με την ισότιμη συμμετοχή όλων των εταίρων η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης συντονίζει τις παρακάτω δράσεις:

Συμμετέχει στις ημερίδες που συντονίζει η Περιφέρεια Κρήτης και αφορούν:

  • υγεία γυναικών
  • έμφυλη βία
  • συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και την τοπική αυτοδιοίκηση
  • καινοτόμο επιχειρηματικότητα
  • σεξουαλική παρενόχληση και εκφοβισμό στο χώρο εργασίας

και στις δράσεις που συντονίζει το ΤΕΙ Κρήτης και αφορούν:

  • εβδομάδες πληροφόρησης για τη σεξουαλική ανάπτυξη και υγεία εφήβων εκτίμηση αναγκών πληροφόρηση στο χώρο εργασίας και την υγεία
  • μικρής διάρκειας φιλμ για τα δικαιώματα των κοριτσιών
  • έκδοση ενημερωτικού υλικού

Ανακοινώσεις – Δράσεις