Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Δείτε στα συνημμένα αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με:

  • τις προθεσμίες εγγραφών των νεοεισαχθέντων
  • τη διαδικασία

Προθεσμία εγγραφών

Εγγραφές ΦΕΚ

Εγγραφές Μουσουλμανικής Μειονότητας