Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 30975/26-07-2019 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10370)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (ΚΑ 10370) O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19 Αίτηση Υποψηφιότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 20685/30-07-2018 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10084)

Παρακαλώ ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 20685/30-07-2018 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10084)

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο

Προκήρυξη Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής  Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τον ορισμό αξιολογητών Πρακτικό πρώτης συνεδρίασης Επιστολή για προθεσμία υποβολής αξιολογικών εκθέσεων…