Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την απασχόληση συμβασιούχου με το ΠΔ. 407/80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 για τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα»

Παρακαλώ ανοίξτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος