ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποτελέσματα για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας

Αποτελέσματα για την ανάδειξη διευθυντή του Εργαστηρίου Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων

ΦΕΚ 299 ΥΟΔΔ_13.4.22_ΕΡΓΣ.ΚΟΙΝ