ΜΕΘΚ393-ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ Ε.

Για το σεμινάριο ΜΕΘΚ393 Συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην κοινωνική έρευνα

Κριτήρια εγγραφής:

Προαπαιτούμενο: ΜΕΘΚ131 Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνιολογικής έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι
Επιθυμητό: ΚΤΜΚ266 Κοινωνικές ταυτότητες και βιογραφίες στην μεταβιομηχανική κοινωνία

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 25 εγγραφών, θα ζητηθεί από τη διδάσκουσα η συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου με φυσική παρουσία είναι απαραίτητη.