Ανακοίνωση Κύκλου Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων

“Το Κέντρο Γραφής και το ΣΚΦ Ρεθύμνου συνδιοργανώνουν Κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων” για το Xειμερινό Aκαδημαϊκό Eξάμηνο 2021-2022.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τips:

  • Διαχείρισης Χρόνου και Αναβλητικότητας,
  • Διατήρησης Κινήτρων,
  • Σχεδίου οργάνωσης μελέτης & εργασιών”

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Απαιτήσεις ακαδημαϊκών εργασιών

2. Σχέδιο οργάνωσης μελέτης

3. Κίνητρα συνέχισης μελέτης

4. Αναβλητικότητα και διαχείριση χρόνου

5. Υλικό και βιβλιογραφία/δικτυογραφία

Ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί η Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 10:00 – 13:00 στην Αίθουσα 2 της Φιλοσοφικής Σχολής.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές/τριες, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και φοιτητών/τριών μεγαλύτερων ετών.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/11aCtyspOwm7rpHsRjrmAbU8_VEBcvqrwo8G4IaTcjEI/edit

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια.

Με εκτίμηση

Τα στελέχη του Κέντρου Γραφής και του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Ρεθύμνου

-- 
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Τηλ.: 28310 77979, 28310 77982,28310 77984
e-mail: rskf@admin.uoc.gr
---------------------------------------------
Students Counseling Center - University of Crete
Galos Campus
Tel.: 0030 28310 77979, 28310 77982,28310 77984
e-mail: rskf@admin.uoc.gr